Järnstämplar

Redan i Magnus Erikssons stadslag från 1300-talet anges att järn ska stämplas. Järnstämplarna angav vem som tillverkat järnet, en smed eller ett bruk. När järnet skulle exporteras fördes det till en järnvåg i utförselhamnen för vägning och kvalitetskontroll. Utan järnstämpel blev det ingen export.

 

I Arboga fanns en sådan järnvåg. Jäders Bruk hade flera järnstämplar. En av dem har ett krönt N, för Neuman. Far och son Jacob och Wilhelm Neuman (adlad Mannerstråle) var brukspatroner på Jäder under 1700-talet. Stämpeln återfinns också ovanför herrgårdens entrédörr.

 

 

Läs mer om järnstämplar:
Dahlgren, E. W. Järnvräkeri och järnstämpling. Ett bidrag till den svenska järnhandelns historia. Nordiska Bokhandeln 1930.
Svenska Järnstämplar. Sammanställd efter Kungl. patent- och registreringsverkets upplaga från 1918. PM bokförlag, Gamleby 2004.

Järnstämpeln avbildad ovanför herrgårdens entrè tillsammans med byggnadsåret.