Faktorer & Brukspatroner

Arboga faktori-Jäders Bruk grundades 1551 av Gustav Vasa. Nedan anges de som verkat som faktorer och brukspatroner vid Jäders Bruk. Namnen kommer från Ernst Hanssons Arboga sockens historia, Anders Floréns Disciplinering och konflikt samt Tage Hedborgs memoarer.

I Constance Holmstedts testamente 1917 förordas en av arvtagarna, Erik Fernström, till disponent över Jäders Bruk. Efter bruksdriftens nedläggning 1926 bestod egendomen av jord, skog samt flera industrier som kraftverk, sågverk och mejeri. Fernström efterträddes av Gösta Reuterswärd, som blev den första disponenten sedan 1600-talet som inte själv var delägare till bruket. 1965 såldes jord och skog till Domänverket och herrgården friköptes.

Faktorer och Brukspatroner
1562      Casper Ruhter
1563      Olof Jönsson
1570      Jöran Opsinger
1576      Matthias Hintze
1581      Olof Jönsson
1595      Hans Block
1598      Jöns Eriksson
1603      Anton Cleophas
1605      Joen Joensson
1609      Tideman Persson
1610      Joen Joensson
1611      Nils Sigfridsson
1612      Joen Joensson
1613      Hans Olofsson
1616      Karl Eriksson
1618      Hans Brandt
1622      Erik Gudmundsson
1627      Joen Joensson
1630      Hans Leffler
1631      Anders Nilsson
1639      Hans Krusbart -1663
1657      Claes Stiernsköld
1665      Peter Schaeij 1613-1673
1673      Vilhelm Schaeij 1632-1689
1689      Anna Ertman
1693      Philip Schötz -1699
1699      Anna-Maria Schaeij
1700      Jacob Neuman, 1672-1746
1746      Johan Vilhelm Neuman 1746-1789, adlad Mannerstråle
1789      Mårten Christoffer Mannerstråle, 1756-1841
1819      Carl Vilhelm Sebastian Mannerstråle 1786-1825
1825      Gustaf Adolf Mannerstråle 1798-1861
1861      Olof Mårten Holmstedt 1825-1903
1903      Constance Bergenstråle 1843-1917
1926      Bruket läggs ned
Disponenter
1917      Erik Fernström 1884-1952
1930      Gösta Reuterswärd 1887-1963, gm Mary Nordenfalk 1894-1975
1948      Folke Ankarcrona
1955      Einar Bodin
1965      Egendomen såldes till Domänverket