Avslutade

Åtgärd Tidpunkt      Utförare
Tätning av tak på huvudbyggnad 2004 maj      J.O Plåtslagar’n, Västerås
Installation av bergvärme 2004      Aquadus VVS AB
Byte av vatten, avlopp, värme 2004      Aquadus VVS AB
Byte delar av elsystem 2004      Nya Arboga Elmontage AB
Ny infiltrationsanläggning 2004      I samarbete med grannfastighet
Invändig renovering flygel 2004-2006      egen regi
Invändig renovering huvudbyggnad 2004-2008      egen regi
Tak övriga byggnader ej fasanhuset 2007-2008      Magasin i samarbete med grannfastighet
Fasad övriga byggnader 2006-2009      egen regi
Renovering av parken 2006-2010      egen regi
Renovering av fasanhuset 2008      egen regi