Om projekt

Fastigheten rymmer huvudbyggnad, flygel, magasin, brygghus, orangeri, lusthus, ett så kallat fasanhus samt lekstuga. Till orangeri och magasin finns vinkast, det vill säga växthus byggda mot sidan av husen. Parken är 2,2 hektar stor.

 

Samtliga byggnader är i behov av renovering, liksom parken. Mest skadad är huvudbyggnaden. Plåttaket har skador och många häng- och stuprännor saknas, vilket fått till följd att vattenskador uppstått i huset. Fasaden har utsatts för vatten, frusit samt delvis sprängts sönder. Under en tjugoårsperiod har huvudbyggnaden endast sporadiskt varit uppvärmd. Värme- vatten- och avloppssystemen var till största delen sönderfrysta.

 

Med ägarskiftet 1 mars 2004 har en genomgripande renovering påbörjats. Vatten- värme- och avloppsledningar är genomgående utbytta. Tidigare värmdes huset med olja, men pannan var sönder. Idag värms herrgården upp med bergvärme. Åtta hål har borrats och tre värmepumpar installerats. Interiört har nya badrum gjorts, ett modernt kök till kaféet byggts, flera rum har också målats och tapetserats. Renoveringen kommer att fortsätta de närmaste åren. Målsättningen är att göra en historiskt riktig renovering, som samtidigt skapar ett hus möjligt att leva i.

 

Med ägarbytet 1 Juni 2012 fortsätter renoveringen och upprustningen av Jädersbruks Herrgård.