Pågående

Slipning och inoljning av golv i matsalen. Översyn av andra golv.

Magasinsbyggnadens yttertak, takbyte med stommar,vindpapp och pannor.