Ägarlängd

Ägare till egendomen Jädersbruk

Nedan förtecknas ägarna till egendomen Jäder/Jäders bruk i Arboga socken. I början av 1300-talet fanns i Jäder en frälsegård med tillhörande kvarn vid Arbogaån. Denna gård ägdes gemensamt av tre av riksrådets Rörik Birgerssons barn, Birger, Anund och Margareta. Andelarna av denna gård övergick under 1300-talet genom donation och pant till Julita kloster. Vid sidan om frälsejorden i Jäder fanns också en by med skattepliktiga bönder. Några av dessa bönder var också borgare i Arboga under 1400-talet.

Uppgifterna om ägarna under medeltiden kommer från Svenskt Diplomatarium, som är en förteckning över de medeltida diplomen, dvs rättsliga dokument som berör egendom i samband med t. ex. pantförskrivning, jordbyte, gåvor eller testamenten. Dessutom har många dokument gått förlorade så vi kan inte få en fullständig bild av vem som ägde jorden. Årtalet som anges med kursiv stil nedan är det årtal då dokumentet ifråga upprättades.

Med reformationen övergick Julita klosters gård och kvarn vid Jäder till kronan och lades under Arboga kungsgård. År 1551 grundades Arboga faktori-Jäders Bruk av Gustav Vasa. Genom kungliga donationer övergick egendomen tillsammans med bruket under 1600-talet till privata ägare.

Namnen på ägarna från reformationen och framåt är hämtade ur Anders Floréns Disciplinering och konfliktSlott och herresäten i Sverige, Allhems förlag samt Tage Hedborgs memoarer. Egendomen Jäders Bruk såldes 1965 till Domänverket och herrgården friköptes.

Ägare och deras släktförhållanden 1316-1917

 

1316 Birger Röriksson och Anund Röriksson (söner till riddaren och riksrådet Rörik Birgersson, gm Helga Anundsdotter, dotter till riksrådet Anund Haraldsson)
1329 Birger Röriksson (gm Ramfrid Bengtsdotter, dotter till Bengt Hafridsson, lagman i Västergötland)
1340 Margareta Röriksdotter (syster till Birger, gm Tord Bonde)
Rörik Birgersson (före 1358, son till Birger och Ramfrid)
1358 Ramfrid Bengtsdotter (arv efter sonen)
1361 Peter Tordsson Bonde (son till Margareta och Tord Bonde)
1377 Ulf Jonsson (Aspenäsätten, gm med Margareta, dotter till Peter Tordsson Bonde)
1340- Julita kloster (genom donationer av ovanstående släkt)
1527 Kronan
1627-1629 Louis de Geer
1629 Erik Gudmundsson
1639 Hans Krusbart
1657 Claes Stiernsköld (gm pantförskrivning)
1663 Kronan
Peter Schaeij 1613-1673, gm Eva Krusbart 1628-1660
1675 Sonen Vilhelm Schaeij 1632-1689, gm Anna Ertmann 1649-
1689 Änkan Anna Ertmann
1699 Dottern Anna Maria Schaeij 1679-1720, gm m 1. Philip Schötz (1698), 2. Jacob Neuman, 1672-1746 (1700)
1746 Sonen Johan Vilhelm Neuman 1746-1789, adlad Mannerstråle 1759 (adopterad av svärfadern), introducerad 1776, gm Christina Charlotta Vult Mannercrona von Steijern
Sonen Jacob Mannerstråle 1752-1789, gm Magdalena Sofia Treutiger, död 1819
1789 Brodern Mårten Christoffer Mannerstråle, 1756-1841, gm Hedvig Charlotta Nybohm 1756-1828
1819 Barnen Margareta Charlotta Vilhelmina Mannerstråle 1784-1831, gm Johan Holmstedt, 1780-1844 (brukspatron på Kilsby, sedan även Ekebyhammar, köpte största delen av Jäder av svågrarna)
Carl Vilhelm Sebastian Mannerstråle 1786-1825, gm 1. Maria Charlotta Mannerheim 1785-1816, 2. Anna Margareta Ulrika Melling 1801-1878
Mårten Ingemund Mannerstråle 1790-1886, gm Margareta Ulrika Odhelius 1810-1892
Fredrik Ulrik Mannerstråle 1791-1862, gm 1. Johanna Charlotta Rüttersköld 1799-1825, 2. Eva Ulrika Carolina Mörner af Morlanda 1805-1838, 3. Charlotta Filipina von Schwerin, 1813-1872
Hedvig Christin Mannerstråle 1793-1838, gm Gustaf Henrik Mannerheim
Henrik Alexander Mannerstråle 1797-1829
Gustaf Adolf Mannerstråle 1798-1861 gm 1. Hedvig Charlotta Ridderstolpe 1806-1842, 2. Maria Charlotta Reutercrona 1812-1898
1880 Sonen till Margareta Charlotta Vilhelmina Mannerstråle 1784-1831, gm Johan Holmstedt, Olof Mårten Holmstedt 1825-1903, gm 1. Constance Amalia Stenborg 1830-1872, 2. Constance Bergenstråle 1843-1917 (genom köp av resterande delar av Jäder)
1903 Änkan Constance Holmstedt
1917 Erik Magnus Fernström 1884-1952 (ej släkt), gm Elisabeth Andersson (1948)
Anna Charlotta Holmstedt 1866-1954, gm Gösta Nordeman (1919) dotter till Johan Holmstedt, bror till Mårten H.
Tage Hedborg 1881-, gm Lydia Kristina Blomberg, son till Fritz Hedborg, sonson till Eva Holmstedt, syster till Mårten H
Hadar Gustafsson Hedborg 1887-1956, gm Ruth Ester Strandberg, son till Gustaf Hedborg, sonson till Eva Holmstedt, syster till Mårten H, kusin till ovan
Axel Adolf Ludvig Henrik von Bahr 1872-1955, son till Mårten H.s systerdotters fru, Hedda Holm i henners första gifte
Kurt Filip Mannerstråle 1883-1948, son till Mårten Holmstedts kusin Filip Mannerstråle